loading EBRAR Real Estate

Web-sitemizde (https://ebrarrealestate.com/) verilen tüm servisler ve , Oba Mah. 14.Sk No15 Alanya/Antalya adresinde kayıtlı 'Ebrar Real Estate' Emlak İnşaat LTD.Şti. firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir.

1. Kişisel bilgilerin toplanması

Aşağıdaki türden kişisel bilgiler toplanabilir, saklanabilir ve kullanılabilir: IP adresi, coğrafi konum, tarayıcı türü ve versiyonu ile işletim sistemi dahil bilgisayarınız hakkında bilgiler; * referans kaynak, ziyaret süresi, sayfa görüntülemeleri ve sitede gezinme yolları dahil siteyi ziyaretiniz ve kullanımınız ile ilgili bilgiler; * iletişim içerikleri ve üst veriler dahil, sitemiz veya e-posta yoluyla gönderdiğiniz her türlü iletişim içerikleri; Bize başka bir kişinin kişisel bilgilerini iletmeden önce, o kişinin bilgilerin paylaşılacağına ve bu ilkeye uygun olarak işleneceğine dair onayını almanız gerekir.

Kişisel bilgilerinizin kullanılması

Sitemiz üzerinden bize gönderilen kişisel bilgiler bu ilkede veya sitenin ilgili sayfalarında belirtilen amaçlar için kullanılacaktır. Kişisel bilgilerinizi şu amaçlar için kullanabiliriz: sitemizi ve işletmemizi yönetmek; sitemizi sizin için kişiselleştirmek; sitemizdeki hizmetleri kullanmanızı sağlamak; sizinle pazarlama harici ticari iletişim kurmak; üçüncü taraflara kullanıcılarımız hakkında istatistiksel bilgiler sunmak (ancak bu üçüncü taraflar bu bilgileri kullanarak hiçbir kullanıcının kimliğini belirleyemezler); sitemizle ilgili sizin tarafınızdan veya sizinle ilgili yapılan şikayetleri ve talepleri çözmek; sitemizi güvenli tutmak ve dolandırıcılığı önlemek; Açıkça izin vermediğiniz sürece kişisel bilgilerinizi hiçbir üçüncü tarafa veya diğer üçüncü tarafların doğrudan pazarlama bölümlerine iletmeyeceğiz.

2. Kişisel bilgilerin paylaşılması

Kişisel bilgilerinizi çalışanlarımıza, görevlilerimize, sigortacılarımıza veya profesyonel danışmanlarımıza, bu ilkede belirtilen amaçlar gerektirdiği sürece iletebiliriz. Kişisel bilgilerinizi şu durumlarda paylaşabiliriz: yasal olarak gerektiği durumlarda; devam eden veya olası yasal süreçlerle ilgili olarak; kendi yasal haklarımızı korumak, uygulamak ve savunmak için (dolandırıcılığı önleme ve kredi riskini azaltmak amacıyla bilgileri diğerlerine iletmek dahil); Bu ilkede belirtilen durumlar haricinde, kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmayız.

3. Uluslararası veri transferleri

Topladığımız bilgiler, bu ilkede belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere faaliyet gösterdiğimiz ülkeler arasında aktarılabilir, bu ülkelerde saklanabilir ve işlenebilir. Topladığımız bilgiler, Avrupa Ekonomik Bölgesi’ndekine denk veri koruma yasaları olmayan şu ülkelere aktarılabilir: Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya, Çin ve Hindistan. Bölüm 3-te belirtilen kişisel bilgilerin aktarılmasını açıkça kabul etmiş sayılırsınız.

4. Kişisel bilgilerin saklanması

Bölüm 4, kişisel bilgilerin saklanması ve silinmesi ile ilgili yasal yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizden emin olmak için tasarlanan veri saklama ilkeleri ve prosedürlerini belirtir. İşlediğimiz kişisel bilgiler, belirtilen amaç veya amaçların gerektirdiğinden daha uzun süre saklanamaz. Çerez saklama süresi 48 saattır. Bölüm 4’deki diğer hükümlere bağlı olmaksızın kişisel veri içeren dokümanları (elektronik dokümanlar dahil) saklarız: yasal olarak gerektiği durumlarda; dokümanların süren veya olası yasal süreçlerle ilgili olduğunu düşündüğümüz hallerde ve kendi yasal haklarımızı korumak, uygulamak ve savunmak için (dolandırıcılığı önleme ve kredi riskini azaltmak amacıyla bilgileri diğerlerine iletmek dahil).

5. Kişisel bilgilerinizin güvenliği

Kişisel verilerinizin kaybolması, istismar edilmesi veya değiştirilmesini önlemek için makul teknik ve organizasyonel önlemler alırız. Tüm kişisel bilgilerinizi güvenli (şifre ve güvenlik duvarı korumalı) sunucularda saklarız. İnternet üzerinden veri aktarımının internetin doğası gereği güvenli olmadığını ve internet üzerinden gönderilen verilerin güvenliğini garanti edemeyeceğimizi kabul etmiş sayılırsınız.

6. Değişiklikler

Bu ilkeyi zaman zaman değiştirerek yeni versiyonu internet sitemizde yayımlayabiliriz. Bu ilkedeki olası değişiklikleri anladığınızdan emin olmak için bu sayfayı zaman zaman kontrol etmelisiniz.

7. Üçüncü taraf internet siteleri

Sitemizde üçüncü taraf sitelere bağlantılar ve detaylar bulunur. Üçüncü tarafların gizlilik ilkeleri ve uygulamaları üzerinde herhangi bir kontrol yetkimiz yoktur ve bunlardan sorumlu tutulamayız.

8. Çerezler

İnternet sitemiz çerezleri kullanır. Çerez, ağ sunucusu tarafından sunucuya gönderilen ve sunucuda saklanan, tanımlayıcı (harfler ve sayılardan oluşan bir kod dizisi) içeren bir dosyadır. Daha sonra tarayıcı sunucudan her sayfa talep ettiğinde tanımlayıcı sunucuya geri gönderilir. Çerezler “kalıcı” veya “oturum” çerezleri olabilir: Kalıcı çerez, kullanıcı tarafından son kullanım tarihine kadar silinmediği takdirde tarayıcı tarafından saklanır ve son kullanım tarihinde silinir; oturum çerezi ise kullanıcı oturumunun sonunda tarayıcı kapatıldığında silinir. Çerezler kullanıcıyı tanımlamakta kullanılabilecek bilgileri içermezler, ancak sizin hakkınızda sakladığımız bilgiler, çerezlerdeki veriler ile ilişkilendirilebilir. İnternet sitemizde sadece kalıcı çerezleri kullanırız. İnternet sitemizde kullandığımız çerezlerin adları ve kullanım amaçları aşağıda belirtilmiştir: kullanıcı sitenin kullanılabilirliğini geliştirme internet sitesini her kullanıcıya göre özelleştirme; Çoğu tarayıcı çerez kullanımını reddetmenizi sağlar. Tüm çerezleri engellemek, birçok internet sitesinin kullanılabilirliğini kısıtlayacaktır. Çerezleri engellerseniz, sitemizdeki özelliklerin tümünü kullanamazsınız. Bilgisayarınızda saklanan çerezleri silebilirsiniz.Çerezleri silmek, birçok internet sitesinin kullanılabilirliğini kısıtlayacaktır.